ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดเข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่.

ภาษา: Thai Thai

สกุลเงิน: บาท

69WEARSHOP.COM

0 รายการ - ฿0.00

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

ข้อตกลง & กติกา

OpencartBOT VISIT บอทมาเยือนล่าสุด
ยังไม่มี bot มาเยือน
Opencartผู้เยี่ยมชม
counter  106 คน ในวันนี้
counter  106 คน ในสัปดาห์นี้
counter  4137 คน ในเดือนนี้
counter  34668 คน ในปีนี้
counter  656802 คนทั้งหมด
5 คน ออนไลน์

 

1.             ต่อไปนี้ให้เรียก 69wearshop.com ว่า เว็บไซต์ และ เรียกลูกค้า หรือ ผู้ที่ทำการสั่งซื้อว่า ผู้ใช้บริการ
 
2.             ผู้ใช้บริการสมควรอ่าน ข้อตกลงการใช้งาน ก่อนทำการใช้งานและเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจกดปุ่มยืนยัน
 
                คำสั่งซื้อ(Confirm)แล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบ ผลการปฏิบัติตามหัวข้อนี้แล้ว
 
3.             ผู้ใช้บริการสมควรอ่านวิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน เมื่อทราบถึงวิธีการใช้บริการ และหากลูกค้าดำเนินการ
 
                ผิดพลาด อันเนื่องมาจากความไม่รอบคอบ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น อาทิเช่น ทำรายการซ้ำ เลือกสินค้าผิด
 
                การไม่ระบุสินค้าแถม หรือชำระเงินผิดพลาด เว็บไซต์ให้ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 
4.             ผู้ใช้บริการสมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไซส์ ของสินค้าที่สั่งไปนั้น ตนเองจะสามารถ ใส่ได้ โดยตรวจสอบจาก
 
                Information ของสินค้า และหากลูกค้าสั่งผิดไซส์ ให้ถือเป็น ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์จะไม่ทำ
 
                การเปลี่ยนสินค้าให้
 
5.             หากผู้ใช้บริการโอนเงินผิดพลาดไปยังบัญชีอื่นซึ่งมิใช่บัญชีที่ทางเว็บไซต์แจ้งไว้ 
 
                ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 
6.             หากผู้ใช้บริการโอนเงินไม่ครบตามจำนวน เว็บไซต์มีสิทธิในการริบเงินนั้น โดยไม่จัดส่งสินค้า หรือจัดส่งสินค้า
 
                ให้แต่ไม่ครบจำนวน โดยพิจารณาให้มูลค้าของสินค้านั้นมีน้อยกว่ายอดการชำระ แต่ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการติดต่อ
 
                เพื่อทำการ แก้ไขรายการสั่งซื้อให้สมดุลกับจำนวนยอดชำระ ทางเว็บไซต์ยินดีให้แก้ไข หรือหากผู้ใช้บริการ
 
                ติดต่อมาเพื่อชำระเพิ่มเติมภายใน 3 วันหลังจากเว็บไซต์ได้รับ การแจ้งชำระเงิน เว็บไซต์ยินดีรับชำระเพิ่ม
 
                โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือสั่งระงับ รายการสั่งซื้อ และจะจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับชำระเงิน
 
                 ครบจำนวน
 
7.             เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากสินค้า (พัสดุ) ไปรษณีย์ได้ส่งออกจากระบบแล้ว แต่ไปไม่ถึงปลายทาง
 
                (ผู้ใช้บริการ) แต่เว็ปไซต์จะให้ความร่วมมือเต็มที่ในการติดตามทวงถามจากทางไปรษณีย์ไทย
 
8.             หากสินค้าที่ส่งไปถึงผู้ใช้บริการเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก การขนส่งให้ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของ
 
                ทางไปรษณีย์และป็นภาระของผู้ใช้บริการในการทวงถามค่าเสียหายจากไปรษณีย์
 
9.             หากสินค้าได้รับความเสียหาย หรือความไม่สมบูรณ์ อันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิต
 
                ทางเว็บไซต์ยินดีทำการส่งสินค้าใหม่ เมื่อได้รับการส่งสินค้ากลับคืนพร้อมใบส่งสินค้า
 
                ทั้งนี้ต้องมีการแจ้งไปลายลักษณ์อักษรผ่านทาง ข้อความสั้น (SMS) ,อีเมล(E-mail),หรือผ่านทางเว็บบอร์ด
 
                อย่างช้า 7 วันหลังจาก เว็บไซต์แจ้งการปรับปรุงสถานะเป็น จัดส่งเรียบร้อย
 
10.           ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากความเสียหายต่อร่างกายในการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
 
                ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซต์มีคำแนะนำ หรือ คำเตือน  หรือ ข้อห้าม ใน Information
 
                ของผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้ว
 
11.           เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์ที่มีมูลค่าเกิน 3000 บาท 
 
12.           ในกรณีการสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์ในหมวดสินค้าพรีเมี่ยม ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินตามขั้นต่ำที่เว็บไซต์
 
                ได้กำหนด นั้นคือ 50% ของมูลค่ารวม เมื่อสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 2000 บาท และ 70% ของมูลค่ารวม
 
                เมื่อสินค้ามีมูลค่าสูงกว่า 2000 บาท แต่ไม่เกิน 3000 บาท
 
13.           เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าที่ขาดการติดต่อกลับหรือ การยืนยันคำสั่งซื้อ
 
                ด้วยการชำระเงินนานเกินกว่า 7 วันนับตั้งแต่มีการแจ้งเตือน
 
14.           ในกรณีการสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์ ในหมวดสินค้าพรีเมี่ยม เมื่อเว็บไซต์แจ้งให้ชำระเงินส่วนที่ค้างไว้
 
                จนครบจำนวนมูลค่าของสินค้านั้น และหากผู้ใช้บริการไม่ทำรายการต่อ หรือไม่มีการติดต่อเพื่อแจ้ง
 
                ความประสงค์ ในการทำรายการต่อนานเกิน 7 วัน เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและคำสั่งซื้อ
 
                และริบเงินมัดจำล่วงหน้านั้น โดยไม่มีเงื่อนไข และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 
15.           อันเนื่องมาจากข้อ 3 หากลูกค้าไม่ระบุสินค้าของแถม หรือสิ่งอื่นใดอันได้รับจากโปรโมชั่น ให้ถือว่า
 
                ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะรับของแถม หรือ สิ่งอื่นสิ่งใดอันได้รับจากโปรโมชั่น
 
                (สามารถอ่านวิธีการระบุสินค้าแถมได้จากวิธีการสั่งซื้อ)